Vergoedingen

Indien u recht heeft op een vergoeding vanuit uw zorgverzekering kunnen wij deze over het algemeen meteen verrekenen.